Fårösunds Utveckling

I Sverige befinner sig landsbygden generellt i ett läge där orters population åldras och minskar. De unga som växer upp på landsbygden flyttar som regel till större orter för studier. Få återvänder. Storstaden med dess stimulans, utbud och möjligheter har blivit norm.


Några orter som Östersund och Gotland har i viss mån avvikit från den generella utvecklingen. Befolkningen på dessa orter åldras mer än snittet likt landsbygden generellt, men den har inte minskat på samma sätt. Fårösundstrakten uppvisar samma utveckling. Detta kan förklaras med att platsernas attraktivitet är stor nog för att vissa segment av Sveriges övriga befolkning ska välja att gå emot storstadsnormen och flytta hit. Fårösundstrakten har i många år generellt attraherat besökande familjer vilket lagt grunden för investeringar i deltidsboende och senare heltidsboende i segmentet 55+. Fram till millennieskiftet fanns regementet som skapade inflyttning av tjänsteskäl. Nu har vi potentiellt Folkhögskolan som en annan faktor att räkna med.


På Gotland framträder de lokala utvecklingsinitiativen starkt. Det är ett sätt att bedriva samhällsutveckling där lokala behov och möjligheter kommer fram och adresseras. Fårösundstrakten präglas av ett rikt föreningsliv både inom kultur, idrott och företagande. Den 25 april 2018 återstartades UNG (Utveckling Norra Gotland) efter att ha legat i träda under några år. Arbetsnamnet blev Fårösunds Utveckling. Det fanns ett behov av att driva frågor av en mer övergripande karaktär för att göra Fårösundstrakten ännu attraktivare för boende, företagare och besökare. Detta behov blev ännu tydligare med tanke på att Fårö, Slite och Lärbro redan drev sina frågor med Regionen genom lokala utvecklingsbolag och eller föreningar.


Den 14 april 2019 på ett arrangerat stormöte hos GIC (Gotlands Idrottscenter) där Fårösundstraktens invånare, politiker och tjänstemän från Region Gotland var närvarande presenterade Peter Lindvall att Regionen ville skapa en Lokal utvecklingsplan tillsammans med oss i Fårösund med start under hösten 2019. Fårösunds Utveckling har bjudit in ett stort antal föreningar som medverkar till skapandet av den lokala utvecklingsplanen för Fårösundstrakten.