Medlem

Vi i Fårösunds utveckling är ambassadörer för hela Fårösundstrakten. Vi älskar vår plats och vill var och en av oss gärna ge den ett ansikte utåt.  Vi är alla del i och spridare av berättelsen som gör att livet här blir bra och känt. Vi hoppas du ser dig själv på samma sätt.

Att bli medlem med oss:

Tillsammans delar vi tankar och handlingar för att utveckla vår plats. Vi är rädda om dess särart och charm och bygger vidare på den. 

Registrera dig som en av oss i Fårösunds utveckling och gör vår verksamhet ännu starkare. Ta del av utskick och kom på våra möten. Ett litet bidrag till grundläggande utgifter vi har är allt vi begär. 

100:- privat och 150:- av företag.

Maila dina uppgifter till vår sekreterare.