Samarbete

Fårösunds Utveckling arbetar för att öka livskraften i hela Fårösundstrakten. I det ingår att förstärka en tydlig, attraktiv och gemensam bild av vår plats, både utåt mot omvärlden och inåt mot oss som redan har en närmare relation till platsen.  Efter framtagandet av Fårösundstraktens Lokala Utvecklingsplan (LUP) har Region Gotland bidragit med nära en miljon kronor för att stötta vårt utvecklingsarbete. I samråd med aktörer i trakten beslutades att en del av dessa pengar ska delas ut som ekonomiska bidrag eller lån till mindre projekt som stöttar utvecklingen av Fårösundstrakten i enlighet med vår LUP

Har du en bra idé?

Dessa projekt stöttas av Fårösunds Utveckling: