Arbetsgrupper

LUP - Lasse, Thomas

Grundskola -

Folkhögskola -

Idrotts- & fritidsgruppen - Rolle

Marknadsgruppen - Lasse

Boende- och byggruppen -

Våra äldre - Johan

Unga vuxna - Jeffrey

Ungdomsgruppen 12-18 - Linda

Platsmarknadsföring - Thomas

Företagarföreningen - Jeffrey, Lasse

Energi/klimat - Lasse, Tommy

Infrastruktur -

Marinområdet - Torgny

Besöksnod norr - Lasse