Aktuellt

Mars 2024

Inbjudan till:


Årsstämma i Fårösunds utveckling


Tid: den 24 mars kl. 13:00 – 14:00 

Plats: Folkhögskolan i Fårösund.


Hopps du har möjlighet att komma.

Stytrelsen

Fårösunds Utveckling

Mars 2024

Inbjudan till:

Informationsmöte om Nationalparken Bästeträsk som öppnar i början av 2026.

 

Tid: den 21 mars kl 18.30

Plats: Folkhögskolans hörsal

 

Målsättningen med kvällen är att ge information om Bästeträsk nationalpark och ge en bild av hur nationalparker, i andra delar av Sverige har påverkat samhället och den lokala utvecklingen. Vilka nya affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen har och kan skapas? Vi får en inblick i hur den senast öppnade nationalparken i Småland Åsnen har påverkat den lokala utvecklingen och hur man tänkte, hur man gjorde och hur det blev.

Vi kommer att presentera olika stöd som finns för hållbar lokalutveckling.


Deltar gör:

Agenda


18.30

Välkommen

Fårösunds Utveckling inleder. 

Hur kommer en nationalpark påverka oss här på norr Gotland?

Behöver vi förbereda oss?

 

18.40

Karolina Johansson projektledare Länsstyrelsen Gotland

Beskriver Nationalparken och dess sträckning och tankar som finns

 

19.10

Karin Nilsson Projektledare Destination Småland

Åsnens nationalpark från stenig sjö till nationalparksdestination

 

20.00

Kaffe och mingel

 

20.20

Vilka möjligheter finns det att få stöd för entreprenörer som ser affärsmöjligheter?

Mimmi Gibsson, Pärnilla Zigher Region Gotland, Lars Elfström, Roland Jansson Fårösunds Utveckling, information från Leader Gute kommer också presenteras.

 

20.45

Panel för att besvara frågor

Länsstyrelen

Region Gotland

Fårösunds Utveckling

 

21.00

Slut  


#10 Mars 2023

Nu är det snart dags för årsstämma den 22 mars kl 19.00 på Magasinet Kök och Bar, hopps du har möjlighet att komma.

Styrelsen beslutade att vi startar ett projekt i augusti för att ta de första stegen till att skapa ett platsvarumärke för norra Gotland. Att lyfta fram norra Gotlands attraktionsvärden för boende, besökare och företagare. Ett arbete som känns väldigt spännande.

Vi kommer att få ett bidrag även i år som kan fördelas till företag som bär ett ansvar för att våra besökare skall känna sig välkomna även när det gäller renhållningen runt våra attraktioner och sevärdheter. Fårö och Fårösund fick 225 000 kr förra året.

De första planeringsmötena för Fårösunds marknad har gått igång så i år blir det marknad igen. Hoppas att vi kan få fler knallar från norra Gotland.

Stytrelsen

Fårösunds Utveckling

gm

Lasse

#9 Feb 2023

Fårösunds Utvecklig hade möte med Roybiografen, uppföljning av beslutat bidrag. Vi är glada att deras startade initiativ kommer att fortsätta även i sommar En smak av norra Gotland. Vandring med smakupplevelser. Roligt att det blir en fortsättning.

Fårösunds Utveckling har varit med på 92 möjligheter och fått ny inspiration och nya tankar kring vår utveckling här uppe på norr. Årets tema var ”Från val till verkstad”. Vill du se mer gå in på https://92mojligheter.se/program-och-biljetter/

Vi har beslutat utifrån mötet 92 möjligheter att söka stöd för att genomföra en undersökning av hur norra Gotland ser på sig själva. Underökningen blir sen blir en del av arbetet med platsvarumärke för norra Gotland.

Vår hemsida fungerar nu www.fårösund.se . Gå in och tyck till.

Fårösunds Utveckling var också med på ett möte i Slite på Sliten Badens hotell. Mötet anordnades av Gotlands Förenade besöksnäringar. En oro finns inom besöksnäringen hur prisutvecklingen på färjan kommer att slå i sommar, detta tillsammans med inflationen och räntehöjningar.

Något som diskuterades var vikten att samarbeta för att kunna erbjuda olika koncept tex 3 dagar resa till norra Gotland vad skulle den kunna innehålla. Det talades om att jobba mer i sk. cluster lokalt för att åstadkomma erbjudanden.

Ett beslut som styrelsen tog med anledning av detta, var att göra en inventering av norra Gotland vad finns idag.

Stämma i Fårösunds Utveckling kommer att hållas den 22 mars kl 19.00. Plats är Magasinet kök och bar i Fårösund. Inbjudan kommer senast den 1 mars.

Styrelsen Fårösunds Utveckling

gm Lasse

#8 Jan 2023

God fortsättning på det nya året här kommer information från styrelsen i Fårösunds Utveckling.

Året kunde knappast börjat bättre: Vi fick ytterligare 300 000 kr som stöd till vårt gemensamma arbete att utveckla Fårösundstrakten.

Vi hade i början av året ett uppföljningsmöte med Region Gotland, där vi gick igenom de ansökningar som vi har fått in under året och hur vi har behandlat dem, samt att vi tog upp en rad aktuella frågor kring utvecklingen av Fårösundstrakten.

Vi tog bland annat upp behovet av mer information kring utbyggnaden av reningsverket. Vi vill försäkra oss att det går enligt den plan som tidigare presenterats för oss, som är slutet 2024 början 2025. Reningsverket påverkar hela utbyggnad av hus och lägenheter just nu i Fårösund. Vi får återkomma när vi får större klarhet kring utbyggnaden.

Vi fick också klart med att det kommer att komma nya pengar till verksamheter som drabbas av det hårda tryck som blir av det stora antalet turister under sommaren. Det gäller sophantering, toaletter och nedskräpning på olika platser. Det finns individer och företag som tar ansvar för att detta upprätthålls och tar ansvar för sin närmiljö. Dessa företag kan även detta år få bidrag för sin insats. Fårösunds Utveckling administrera detta även i år. 2022 fördelades det 50 000 kr i Fårösund som tack för goda initiativ.

Vid vårt senast styrelsemöte den 11 januari behandlade vi 8 olika ansökningar och beslutade att dela ut över 180 000 kr till olika aktiviteter. Alla dessa aktiviteter bidrar på olika sätt till att skapa en attraktivare Fårösundstrakt, för boende, besökare och företagare.

Snart har vi vår hemsida klar.

Den 15 mars kommer vi kalla till stämma hoppas vi ses då.

Vi i styrelsen ser fram mot ett nytt spännande år.

#7 Maj/Sep 2022

Vi har gjort en sammanfattning av sommaren:

Malena Bendelin besökte oss för att göra en uppföljning av hur vi jobbat med utvecklingsbidraget som Regionen bidrog med i slutet av förra året. Vi berättade hur vi inom Fårösunds Utveckling lagt upp arbetet för att få så god effekt som möjligt av pengarna. Det arbetet har fortgått under sommaren med utdelning till projekt som vi ser bidrar till en attraktivare Fårösundstrakt.

Ansökningar som har inkommit under sommaren och beviljats är:

Vi gjorde en total genomgång av vår verksamhet. Det finns idag ett antal olika intressegrupper/bevakningsområden som vi arbetar med idag. Vid genomgången togs några grupper några lades vilande. En ny grupp bildades som skulle bevaka utvecklingen av nationalparken vi ser det som viktigt att vi på ett bra sätt kan samla och fördela information och bevaka våra intressen här uppe på norr. Vi beslutade då också att hålla två medlemsmöten per år. Ett i samband med vår årsstämma och ett genomförs i samband med Bunge dagen som vi hoppas kan bli ett återkommande evenemang.

Vi kommer att fortsätta att driva Energidagar och utveckla dem så att de kan bli intressant både för företag och privat personer.

Renhållningspengar har beviljats från Regionen. Regionen bad om hjälp för att skapa en renare skräp friare miljö under sommaren. Tanken är att de som på ett eller annat sätt har jobbat med detta både aktivt och i vissa fall bara för att man ligger efter 148 7:an har fått extra belastning på toaletter och skräpkorgar skall får ett bidrag. Carinas Biluthyrning har gjort detta aktivt under sommaren genom att ställa ut extra sopkärl, övriga som tilldelas ett bidrag för det för att man ligger efter 148:an och fått en extra belastning och inte bara av betalande gäster. Dessa kommer alla att få ett bidrag, Magasinet, Macken, Café Maffen och Skumpanerna.

En kostnadsfri utbildning har genomförts för styrelsen för att lära mer om att förvalta ett platsvarumärke. Mycket intressant diskuterades och för att jobba vidare med att göra vår hembygd attraktivare för besökare, företagare och bofasta. Fortsatt arbete kring detta planeras.

Vill du vara med hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Bunge dagen planeras som bäst. Vi som planerar är ett samarbete mellan Fårösunds Utveckling, Företagarföreningen, Båtklubben, Folkhögskolan, Bunge sockenförening, Bunge museet, Rödakorset, Kyrkan, Sjövärnskåren. Den 29 oktober kl 12.00 öppnas dagen. Allt kommer att ske runt Kustparksateljén med avslut för barnen med Halloween marschen utklädda och glada till godisregnet utan för ICA. På kvällen kan man anmäla sig till en fest på Utsikten. Mer information kommer.

Ha en fortsatt skön höst.

#6 okt/nov 2021

Hej här kommer information om vad som sker just nu från oss i styrelsen i Fårösundutveckling.

En konsekvensanalys av vad det innebär för Fårösunds fortsatta utveckling när reningsverkets utbyggnad först stå klart årsskiftet 24/25 skall genomföras.

RF Sisu möte den 15 november ställdes in. Vi gör ett omtag och lanserar någon eller några idéer som vi presenterar för RF Sisu, som för svara på vilket sätt som de kan bidra. Ett förslag är hur vi skulle kunna utveckla Sundssimmet.

En uppstart på tidigare Företagarföreningens möten återkommer nu. Första mötet den 1 dec. För mer information kontakta Roland Jansson (roland.jansson@raukgute.se)

FGoIK genomförde höstrusket ute på Bungenäs, mountainbike tävling med ett 25 tal deltagare. Nu hade de ju hoppas på ruskigare väder än vad det blev. Men en uppskattad tävling som kommer att fortsätta.

Bungedagen genomfördes för förstagången den 30 oktober. Ett samarbete mellan Fårösunds utveckling, Företagarföreningen, Båtklubben, Folkhögskolan, Bunge sockenförening, Bungemuseet, Rödakorset, Kyrkan, Sjövärnskåren. En stor uppslutning under dagen med marknad, filmvisning i Kustparksateljén. båtturer ut i sundet, trampolinparken höll öppet, bouletävling på inomhusbanan, luftgevärsskytte. Vi hade hoppats på en trevlig familjedag i Fårösund vilket det blev. Det hela avslutades med Halloween mars med godisregn.

#5 sep/okt 2021

Hej här kommer information om vad som sker just nu från oss i styrelsen i Fårösundutveckling.

Mötet angående reningsverkets utbyggnad hölls den 6 oktober på Utsikten. Det kom ca 25 personer, företagare och privatpersoner. Från Regionen kom Patrik Ramberg Förvaltningschef Teknikförvaltningen och Tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg. Utbyggnaden klart först årsskiftet 2024/2025. En fortsättning är att göra en konsekvens analys av att det tar så lång tid. Om vill ha sammanfattningen av möte skriv till lars.a.elfstrom@gmail.com

Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Ersta högskola har varit här och gjort sina första intervjuer. Det forska kring, landsbygdsutveckling. Hur går det till och varför.

RF Sisu har varit i Fårösund och söker möjligheter tillsammans med föreningar om vilja att kunna starta vad man kallar OUT DOOR verksamheter som kan locka turister under lågsäsong. Nytt möte skall hålla den 15 november.

Nu planerar vi för att komma igång med fysiska möten i Fårösund igen. Vi håller som bäst på att planera för en informations som startar med att vi Fårösundsutvecklings styrelse informerar om arbetet och tänkta kommande möten.

Bunge dagen håller som bäst på att planeras. Det blir den 30 oktober. Det blir marknad, Folkhögskolan bjuder på filmvisning i Kustparksateljén. En TV serie visas som inspelad här i Fårösund, Sjövärnskåren bjuder på åkturer ut i sundet, trampolinparken håller öppet, bouletävling på inomhus banan, pröva luftgevärsskytte och mycket mer komma det att vara.

Vi hoppas på en trevlig familjedag i Fårösund.

#4 

#3 Juni 2021

Hej här kommer information om vad som sker just nu från oss i styrelsen i Fårösundutveckling.

Skärmen är uppsatt på ICA och vi hoppas på detta sätt kunna bidra med information från alla föreningar och företag i Fårösundstrakten som vill nå sina kunder, medlemmar eller rent av skaffa nya medlemmar. Mer information kommer om skärmen. Ansvarig för skärmen är Tommy Mattsson (stuxgarden@gmail.com)

Vi har fått kontakt med några Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det håller på att forska kring vårt kära ämne, lansbyggdsutveckling. Vi får se vad det ge kan ge oss och vår fortsatta utvecklig.

Överste Möllersväg har stängt av pga. att underhåller är eftersatt. Vägen ägs av Joachim Kuylenstierna som vi har kontakt med för se på olika lösningar. Under tiden har vi varit i kontakt med Region Gotland som hänvisar oss till Trafikverket. Vi pekar på i vår skrivelse att vägen har en stor infrastrukturell betydelse för Fårösund speciellt sommartid. Vi pekar på att korsningen vid ICA Bunge och Fårövägen kan komma blir överbelastad och trafikfarlig. Vi får se hur lösningen blir. Vi återkommer i ärendet.

Vi hoppas att under hösten kan komma igång med fysiska möten i Fårösund igen. Vi håller som bäst på att planera för en informations dag om energifrågor som är tänkt att komma i höst. Målgruppen är privat personer och företag.

#2 maj 2021

Hej här kommer information om vad som sker just nu från oss i styrelsen i Fårösundutveckling.

Den 12 maj kl. 18.30 via ett sk. Teams-möte skall vi fastslå vår första lokala utvecklingsplan för Fårösundstrakten. Tanken är sedan att den uppdateras årligen. Vi hoppas att vi får en stor uppslutning. Vill du delta tag kontakt med Roland Jansson roland.jansson@raukgute.se för inloggnings uppgifter.

Vi har hört att i vissa falla får avslag för byggnation p.g.a. att det nya reningsverket inte klarar mer. Med de kontakter vi haft så skall reningsverket inte vara ett hinder för byggnation i Fårösund. Vi har tänkt om det finns intresse att bjuda in till möte gällande reningsverket där vi ber ansvariga inom regionen att närvara. Hör av dig till någon i styrelsen om du tycker det känns angeläget.

Information från marknadsgruppen som jobbar med Fårösunds marknad låter meddela att man ställer in marknaden även i år. Men att man håller på att planera för en Fårösunds/Bunge dag med olika aktiviteter utspridda i Fårösund. Ett uppslag är om det går att göra något liknande som Visby våra restauranger. Mer information kommer.

Enligt den senaste information så ser det mörkt ut gällande marin hamnen och de verksamheter som finns där. Arbetet med informations insamlande och lobbing som genomförts i förstahand av Torgny Lindgren under en lång tid har ännu så länge inte lyckats vända på planerna. Men det är inte klart för än det är klart. Vi fortsätter följa utvecklingen.

Hej här kommer information om vad som sker just nu från oss i styrelsen i Fårösundutveckling.

Ny styrelse:

Ordförande

Ledamöter

Vi tackar Anita Jansson för hennes engagemang för Fårösund under hennes tid nu får Visby en stark kvinna.

Arne Eklund valde också att avgår. Arne är en av initiativtagarna till bildandet av Fårösundsutveckling. Arnes långa och trogna engagemang för Fårösund kommer inte att sluta för att han avgår från styrelsen. Vi räknar med att hans fortsatta stöd även fortsättningsvis på olik sätt för att göra Fårösunds en attraktivare plats att leva på, att besöka eller driva företag i.

En digital informationsskärm

Företagarföreningen och Fårösundsutveckling har gått samman och sätter upp en digital informationsskärm i ingången på ICA. Tanken är alla företag presentar i företagarföreningen rullande på skärmen. Dessutom kan vi erbjuda olika informationsmeddelanden från föreningar och reklam inslag för företag som rullar på skärmen. En prislista har tagit fram, målet är inte att vi skall bli rika på detta utan att vi täcker våra kostnader för administration av skärmen.

Den lokala utvecklingsplanen för Fårösundstrakten har sänts till Regionen. Vi har nu sammanställt den lokala utvecklingsplanen och sänt den till Malena Bendelin för att tillsammans med henne ha ett gemensamt möte med alla delaktiga föreningar för att slutgiltigt godkänna av planen. Inom kort kommer en inbjudan till ett digitalt möte.